02-904-1751-2
@innova
info@innovalab.co.th
Eng
ไทย
8 ขั้นตอน (8 Steps) การรับผลิตและให้บริการ OEM / ODM ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอางของเรา
  • Step 1: Concept product
  • Step 2: Product formulation
  • Step 3: Example prep
  • Step 4: จดแจ้ง อย. และ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
  • Step 5: ออกแบบบรรจุภัณฑ์
  • Step 6: ผลิตสินค้า
  • Step 7: บรรจุหีบห่อ
  • Step 8: ตรวจสอบ ส่งมอบสินค้าและชำระเงินส่วนที่เหลือ
ลูกค้าเตรียมข้อมูลความต้องการที่จะผลิตหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ว่าต้องการสั่งผลิตภัณฑ์แนวไหน ราคาเท่าไหร่ ให้ผลลัพธ์แบบใด หรือขอคำปรึกษากับทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทำการคิดค้นสูตร จัดเตรียมและเลือกใช้ส่วนผสมที่ใช้แล้วได้ผลลัพธ์ตรงตามความต้องการของลูกค้าโดยคัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพสูงที่สุดในกรอบของราคาที่เหมาะสมและกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดที่ลูกค้ากำหนด
ในกรณีที่ลูกค้าต้องการสินค้าตัวอย่างทดลองใช้ ทางฝ่ายวิจัยและพัฒนา จะทำการเตรียมตัวอย่างผลิตภัณฑ์และจัดส่งให้แก่ลูกค้า หลังจากสรุปส่วนผสมของผลิตภัณ์และรูปแบบได้แล้ว ทางบริษัทจะทำการประเมินราคา
หลังจากสรุปส่วนผสมและชื่อของผลิตภัณ์ได้แล้ว ทางลูกค้าทำการวางเงินมัดจำ จำนวน 50% และเซ็นสัญญาว่าจ้างผลิต ทางบริษัทก็จะดำเนินการขึ้นทะเบียนกับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้รวดเร็วที่สุด เพื่อให้ได้รับการอณุมัติภายใน 60-120 วันทำการ รวมถึงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (ถ้าลูกค้าต้องการ)
ทางฝ่ายงานออกแบบจะออกแบบรูปแบบบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า และนำเสนอตัวอย่างภาพผลิตภัณฑ์ในรูปแบบภาพ 3D ให้แก่ลูกค้า
ผลิตสินค้าด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) และใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย มีการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอย่างเข้มงวดโดยใช้ใบรับรองการตรวจวิเคราะห์ (Certificate of Analysis : COA) ในทุกล๊อต และใช้ระบบในการบริหารจัดการคลังสินค้าแบบเข้าก่อน-ออกก่อน (First In-First Out : FIFO) เพื่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของลูกค้า
เมื่อสินค้าผ่านการผลิตเสร็จเรียบร้อย ทางโรงงานจะทำการบรรจุหีบห่อ ห่อฟิล์ม และบรรจุลงกล่องก่อนจัดส่งไปยังสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ
เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ลูกค้าสามารถตรวจสอบสภาพสินค้าว่าตรงตามข้อกำหนดหรือมีสิ่งใดผิดพลาดจากกระบวนการผลิตหรือไม่ ลูกค้าจึงชำระเงินส่วนที่เหลืออีก 50%